تخم بی نطفه یا خاکی :
 

 

ازﻋﻮﺍﻣﻞ تخم بدون نطفه گذاشتن قناری ماده میتوان فاکتورهای زیر را نام برد:

 

1. ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ.

۲. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎی تخم مرغی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ.

3. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ.

4. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻧﺮ ﺯﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻎ.

5. ﻭﺟﻮﺩ لانه ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ قناری ﻣﺎﺩﻩ می باشد.

6. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

7. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

8. ﻋﺪﻡ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻣﺎﺩﻩ آماده ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ بدون وجود قناری نر، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ و دﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺮﺯﻩ یا تخم بی نطفه و خاکی می شود.

 

اقدامات مورد نیاز جهت  کنترل و جلوگیری از گذاشتن تخم خاکی یا پوچ :

 

 1- پرهیز ازموارد مذکور که باعث تحریک پرنده ماده می گردد.

2-استفاده از دانه هایی با طبع خنک مانند تخم کاهو . خرفه و...

3-جابجا کردن ﭘﺮﻧﺪﻩ  ماده ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞﻣﯽ ﺭﺳاند.

4-دمای محیط را یکنواخت نموده و مبادرت به آبتنی پرنده نمایید.

5-حتی الامکان قناری ماده ،  صدای قناری نر را  نشنود و آن را نبیند.

 

توجه : چنانچه قصد تکثیر و جوجه گرفتن دارید و اگر قناری ماده بدون حضور قناری نر اقدام به گذاشتن تخم خاکی نمود ، باید یک دوره کامل 14 روزه بر روی تخم های پوچ یا تخمهای قناری دیگرخوابیده تا باسینه زدن بر روی تخمها بادپسش بخوابد  و برای پارتهای بعدی تخمهای آن امکان نطفه گرفتن داشته باشد در غیر اینصورت میتوانید از داروی egg stop ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ تا مجددا تخم نکند.


تاريخ انتشار : 1394/12/10
   
تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به قناری گرگان است Design & Develop by: s_akbary@hotmail.com
درباره ما  |    تماس با ما  |    نژادهای قناری  |    پیوند ها